Ansvarsområden

Här hittar du kontaktpersoner för våra olika verksamheter

Mark och Anläggning: Anders Karlsson
Lift: Lars Filipsson
Snötillverkning: Anders Karlsson
Tävling: Pelle Strömberg
Träningsgrupper: Nina Holm
Skidskola: Mica Lindfors
Cafeteria: Linda Filipsson
Sponsoransvarig: Louise Eriksson
Hemsida: Robin Johansson
Kassör: Jesper Österberg
Teknik: Robin Johansson
Uthyrning klubbstuga/backe: Lucas Edling