Ansvarsområden

Här hittar du kontaktpersoner för våra olika verksamheter

Mark och Anläggning:
Lift:
Snötillverkning: Niklas Johansson
Tävling: Pelle Strömberg
Träningsgrupper: Nina Holm
Skidskola: Jonna Karlsson, Clara Kyrk
Cafeteria:
Sponsoransvarig: Louise Eriksson
Hemsida: Robin Johansson
Kassör: Jesper Österberg
Teknik: Robin Johansson
Uthyrning klubbstuga/backe: Lucas Edling