Blå Grupp

I blå grupp tränar barnen på grunderna för den skärande svängen.

Vi vill att de ska klara av att delta i skidskolan på egen hand utan stöd från sina egna föräldrar. Här är du som förälder fortfarande ansvarig för liften i barnbacken och ni turas om att lämna backen då och då. När barnet blivit nyfiken på familjebacken och känner sig mogen att åka ankarliften kommer vi här att starta den resan, endera med hjälp av föräldrar eller att vi som ledare åker med ett barn i taget första gången. Här kan det bli så att gruppen lämnas i barnbacken med bara föräldrar medan ledarna åker ett åk med några barn i familjebacken. Detta är ett led i att barnen ska bli självständiga åkare, att de känner sig trygga med att åka själva i barnbacken tillsammans med sin grupp utan ledare och med vetskapen att de vuxna i liften ska man kunna ta hjälp av om det behövs.

Förkunskaper
Att man behärskar barnbacken fullt ut, man kan svänga och stanna med hjälp av plogen.

Mål
Målet för blå grupp är att klara skärande sväng och det behöver inte vara perfekt utan grunden för tekniken ska finns i kroppen. Att barnet inte plogar sig ner för familjebacken utan att det svänger åt båda hållen och därmed har god kontroll på farten. Barnet ska även efter blå grupp hantera ankarliften själv eller kunna åka tillsammans med en kompis på egen hand i barnbacken.