Grön grupp

Grön grupp innebär att barnet lär sig att svänga och hitta sin tjusning med att åka skidor.

I den här gruppen kan vissa barn ha roligt mycket länge och vissa barn behöver snabbt flyttas upp till en högre nivå. Det är mycket olika och det kan ibland vara det mindre syskonet som ska flyttas till den högre nivån. Därför är det mycket viktigt att vi som föräldrar inte pratar om att det är duktigare att vara i någon grupp än någon annan.

Att ha roligt på skidor är det viktigaste i den gröna gruppen. Det är här vi lägger grunden till att i den blå gruppen sedan kunna träna på att svänga med båda skidorna i skärande sväng.

Därför är det mycket viktigt att vi inte har för bråttom till den blå gruppen. Vissa barn behöver exempelvis bygga hopp många lektioner och vi ger då instruktionerna i närheten av det barnet som då hör medans det bygger på sitt hopp. Alla barn har sitt eget inlärningsmönster och det utnyttjar vi med hjälp av leken och i enskilda samtal med barnet.

Här ansvarar föräldrarna för liften och turas om med att lämna barnbacken korta stunder. Du som förälder vet bäst när ditt barn är moget att vara själv i gruppen en stund och du säger tydligt hej då, och talar om vart du är och när du kommer tillbaka. Viktigt att både ditt barn och en av ledarna hör detta.

Förkunskaper Grön grupp

Barnet klara av att åka barnliften helt själv och att kunna stanna med hjälp av plogen.

Målsättning

Svänga med plog, klara korta stunder i barnbacken utan hjälp av föräldrarna.