Arbetsdag

 Obs!                                                                                                                           Ändrad tid arbetsdag söndag 13 november. Vi börjar kl 1100 istället för kl 1000.

 Planerade arbeten:

  • Oljebyte pistmaskin
  • Röjning kring klubbstuga och grillplats
  • Montera fundament snökanoner
  • Insvetsning ventiler snösystem
  • Smörja lift och kuggkrans
  • Provkörning liftar
  • Möblera speakertorn
  • Röja i pistmaskinsgarage
  • Renovera lifthjul