Policy ideellt arbete

Visionen för ideellt arbete är att du blir en naturlig del av gemenskapen i Grums Slalomklubb och bidrar med arbete efter egen förmåga utan ekonomisk ersättning. Anläggningen är från grunden byggd, utvecklad och genom tiden driven genom ideella krafter. Vissa insatser premieras dock med säsongskort enligt policyn beskriven nedan.

Föräldrar till barn i teknikgrupp och träningsgrupp
För att vi ska kunna dra runt verksamheten så är det ett krav att man ställer upp ideellt 15 timmar per barn i lift, snöläggning och cafeteria.

Ersättning generellt ideellt arbete

För de personer som ställer upp med uppgifter såsom lift, snöläggning, pistning, cafeteria, underhåll med mera delas liftkort ut enligt följande regler.

24 timmars arbete: 1 säsongskort

40 timmars arbete: 2 säsongskort

50 timmars arbete: Säsongskort till hela familjen (Max 5)

Om man plockar ut liftkort i förskott och sedan inte genomför de timmar som policyn kräver så faktureras motsvarande del efter säsong. Klubben har tolkningsföreträde kring ev. laga förfall etc. 
För att hämta ut liftkort så måste du vara uppskriven i scheman för lift, cafeteria eller snöläggning med motsvarande timmar enligt denna policy.

 Ersättning ordförande, styrelseledamot, suppleant samt sektionsansvariga:

Personer i denna kategori förväntas jobba minst 50 timmar eller mer i verksamheten årligen och bör också ha tillgång till att åka i anläggningen för att följa dess utveckling.

Ersätts med säsongskort till hela familjen (Max 5)

Har också tillgång till anläggningen och faciliteter för privat ändamål utan kostnad.

Ersättning ledare, tränare och ungdomsledare i skidskolan samt träningsgrupper

Av praktiska skäl och för att förenkla ledaruppdraget erläggs ett säsongskort till dessa personer

Man har också garanterad plats för sina barn i skidskola och/eller träningsgrupp.

Att ha barn i träningsgrupp och teknikgrupp

Att hålla i gång träningsgrupper innebär väldigt många timmar av ideellt arbete från tränare, ledare men också arbete med lift, snöläggning, pistning med mera

Som deltagare i träningsgrupp har vi krav på att man skall vara medlem i föreningen, betala träningsavgift (f.n. 200 kr/säsong) samt ha ett giltigt liftkort.

Föräldrar som hjälper till blir tilldelade tränarkort.

 

Man förväntas också hjälpa till ideellt minst 24 timmar/barn inom något av följande områden:

Cafeteria, snöläggning, lift, arbetsdagar, tävlingsarrangemang, ledarskap, sponsoraktiviteter.

Årskort delas ut enligt principen beskrivet under ”Ersättning generellt ideellt arbete”

 

Att ha barn i skidskola

Under lektionstid så åker barnet fritt.

Föräldrar som hjälper till blir tilldelade tränarkort.