Nybörjare

Barnet deltar på skidskolepass under våra nybörjarhelger så många gånger som krävs för att barnet ska kunna börja i den gröna gruppen.

En förutsättning är att du som förälder varit med på ett informationsmöte angående skidskolan och att du hjälper till under den tid ditt barn deltar.

Exempel på uppgifter som fördelas mellan föräldrarna:

  • Hjälpa barn vid påstigning och avstigning av liften
  • Gå bredvid ett barn under liftåkningen
  • Vara stopp längst ner i backen

För att kunna gå vidare till Grön grupp skall barnet klara av att åka barnliften helt själv och att kunna stanna med hjälp av plogen.