Styrelsen

Styrelsen 2017/2018 består av följande personer

Ordförande: Lucas Edling

Kassör: Jesper Österberg

Ledamöter:

Louise Karlsson

Robin Johansson

Jenny Anderberg

Tomas Sandström

Anders Elfström

Suppleanter:

Thomas Sandström

Jimmy Hermansson

Styrelsen sammanträder ca 1 gång/månad och tar gärna emot synpunkter från medlemmarna inför sina möten.

Lättaste sättet att nå styrelsen är att skicka ett mail till info@grumsslk.se