Styrelsen

Styrelsen 2021/2022 består av följande personer:

Ordförande: Henrik Svärd

Kassör: Jesper Österberg

Ledamöter:

Thomas Sandström

Patrik Jaurnell

Jenny Anderberg

Tomas Sandström

Adam Filipsson

Viktor Holm

Robin Lindfors

Suppleanter:

Mikael Österberg

Av föreningen utsedd revisor

Fredrik Lindén

Valberedning

Niklas Johansson

Niclas Nilsson

Styrelsen sammanträder ca 1 gång/månad och tar gärna emot synpunkter från medlemmarna inför sina möten.

Lättaste sättet att nå styrelsen är att skicka ett mail till info@grumsslk.se