Styrelsen

Styrelsen 2020/2021 består av följande personer:

Ordförande: Anders Karlsson

Kassör: Jesper Österberg

Ledamöter:

Thomas Sandström

Patrik Jaurnell

Jenny Anderberg

Tomas Sandström

Anders Elfström

Viktor Holm

Suppleanter:

Adam Filipsson

Av föreningen utsedd revisor

Fredrik Lindén

Valberedning

Niklas Johansson

Niclas Nilsson

Styrelsen sammanträder ca 1 gång/månad och tar gärna emot synpunkter från medlemmarna inför sina möten.

Lättaste sättet att nå styrelsen är att skicka ett mail till info@grumsslk.se