Styrelsen

Styrelsen 2022/2023 består av följande personer:

Ordförande: Henrik Svärd

Vice Ordförande: Robin Lindfors

Kassör: Jesper Österberg

Ledamöter:

Sandra Lindfors

Patrik Jaurnell

Jenny Anderberg

Mikael Österberg

Adam Filipsson

Viktor Holm

Suppleanter:

Cafeteriaansvarig

Av föreningen utsedd revisor

Fredrik Lindén

Valberedning

Niklas Johansson

Niclas Nilsson

Styrelsen sammanträder ca 1 gång/månad och tar gärna emot synpunkter från medlemmarna inför sina möten.

Lättaste sättet att nå styrelsen är att skicka ett mail till [email protected]