Styrelsen

Styrelsen 2019/2020 består av följande personer:

Ordförande: Anders Karlsson

Kassör: Jesper Österberg

Ledamöter:

Thomas Sandström

Patrik Jaurnell

Jenny Anderberg

Tomas Sandström

Anders Elfström

Linnea Hermansson

Cathrin Sundling

Styrelsen sammanträder ca 1 gång/månad och tar gärna emot synpunkter från medlemmarna inför sina möten.

Lättaste sättet att nå styrelsen är att skicka ett mail till info@grumsslk.se