Styrelsen

Styrelsen 2018/2019 består av följande personer:

Ordförande: Lucas Edling

Kassör: Jesper Österberg

Ledamöter:

Thomas Sandström

Robin Johansson

Jenny Anderberg

Tomas Sandström

Anders Elfström

Linnea Hermansson

Suppleanter:

Patrik Nilsson

Jimmy Hermansson

Styrelsen sammanträder ca 1 gång/månad och tar gärna emot synpunkter från medlemmarna inför sina möten.

Lättaste sättet att nå styrelsen är att skicka ett mail till info@grumsslk.se