Nedfarter

  Svårighetsgrad Längd Fallhöjd
Barnbacken Mycket Lätt 100m
Familjebacken Lätt 300m 50m
Tävlingsbacken Medelsvår 300m 50m
Huvudbacken Medelsvår 250m 50m