Pistvaktsrapport 4/11

Nästa arbetsdag söndag 18/11

Vid arbetsdag 4 november har bla nedanstående utförts:
. Röjning liftspår och nedfarter
. Oljebyten pistmaskin
. Nedgrävning fundament för snökanoner
. Montage munstycke snökanoner

Närvarande vid arbetsdagen Robin, Torbjörn, Anders och Stefan

”Provkörning nytt snösystem” har påbörjats under veckan men fick tyvärr avbrytas efter att elektrisk komponent i frekvensomriktaren visat sig vara felaktig. JL Toppteknik har lovat leverans och utbyte av detalj under början av vecka 46. Därefter ny provkörning. Efter en lyckad provkörning behöver vi göra ett sista ryck söndagen 18 november inför att snökörning kan startas.

Arbetsdag söndag 18 november
. Återställning jordmassor rörschakt
. Slutföra rörmontage vid pump från vänern
. Montera snökanoner
. Provkörning lift
. Reparation hydraulkolv för sväng till fräs
. Skarv för vajer till barnlift
. Montage vändhjul barnlift